Kategoriat
Suomeksi

Eduskunta

Eduskunta eli Suomen parlamentti säätää Suomen lait ja päättää valtion talousarviosta. Eduskunta myös valvoo hallituksen toimintaa ja valitsee pääministerin. Valtioneuvoston on nautittava eduskunnan luottamusta.

Eduskunnan keskeinen asema maamme demokratiassa eli kansanvallassa on määritelty perustuslaissa. Sen toinen pykälä lausuu: "Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta."

Kansa valitsee edustajat neljän vuoden välein järjestettävissä eduskuntavaaleissa. Edustajat valitaan 13 vaalipiiristä sekä yksi Ahvenanmaan maakunnasta. Äänten laskemiseen käytetään d'Hondtin menetelmää.

Suomen eduskunta nykymuodossaan syntyi vuoden 1906 eduskuntauudistuksessa. Instituutio on pysynyt verrattain vakaana myös useiden kriisien läpi. Eduskunnan asema vahvistui entisestään vuonna 2000 voimaan tulleen uuden perustuslain myötä.

Eduskuntatyön näkyvin osa ovat täysistunnot, joissa edustajat kokoontuvat istuntosaliin keskustelemaan ja käsittelemään lakiesityksiä. Suuri osa edustajien työstä tapahtuu kuitenkin valiokunnissa.